Reviews:  
   
220520 Intervju i Corren Kultur om Alka Utställning på skylten
 
 
 
   
170923 Intervju i Kindaposten om min utställning på Kisa bibliotek
 
 
 
   
160914 Recension i Corren av min utställning på Galleri Magnifik i Linköping
Länk till recension på Correns hemsida
 
 
   
   
 
  Copyright: Peter Classon - art@peterclasson.se Created 2014 - Uppdated 2018-05-07